De Tas van Ton 2003

De Tas van Ton | Foto's | Het Lied 

Na de succesvol verlopen kerstmarkt was er de volgende ochtend een berg aan niet-verkochte spullen en afval om bij de vuilnisbak te zetten. De meesters en juffen van De Kinkerhoek besloten om met iedereen die 's morgens om acht uur er was, die berg even aan te pakken en naar de vuilnisbak te brengen. Terwijl zij daarmee bezig waren, kwam Ton op school. Hij stak ook zijn handen uit de mouwen en toog aan het werk. Het tasje dat hij bij zich had met daarin het kasboek en de map met alle rekeningen voor 2002 zette hij zolang even bij de voordeur op de grond. Toen de klus bijna geklaard was, keek één van de leden van het team nog even rond voor de laatste lootjes en zag daar nog een tasje staan dat ook nog maar even bij het vuilnis in de container moest. Terwijl iedereen zijn handen waste en een kopje koffie nam, miste Ton plotseling zijn tas. Hij rende naar de voordeur, hij rende naar de vuilnisbak en daar zag hij dat alle vuilnis verdwenen was. Hij zag ook dat een vuilniswagen net de straat uit reed. Ton rende erachter aan, schreeuwend en roepend. Toen hij de vuilnisauto had ingehaald begon hij te praten als brugman. HIJ MOEST EN ZOU ZIJN TAS TERUGHEBBEN! Wat er daarna allemaal gebeurde, daar zullen de kinderen van De Kinkerhoek u op 25 maart 2003 een beeld van proberen te geven. Voor de kinderen was het namelijk heel erg belangrijk dat de tas gevonden werd, want in de tas zaten ook alle papieren voor de komende SCHOOLREISJES. De adressen, de contracten en het geld. Zonder die tas zou er dit jaar van schoolreisjes geen sprake zijn.

Ook dit jaar zijn er weer combinaties van groepen die in 6 scènes dit totaal theater spelen.

Groep 1/2a van Joke met groep 4/5 van Jan E. Bibliotheek
Groep 3 van Marjan met groep 6 van Hans B Museum
Groep 3 van Claudia met groep 7 van John Supermarkt
Groep 1/2 c van Sanny met groep met groep 4 van Cathy Dierentuin
Groep 1/2 b van Frank met groep 5 van Rutger Bioscoop
Groep 1/2 d van Moniek met groep 8 van Jan van B. Vuilnishoop


Het schoolorkest is ook weer van de partij en staat dit jaar weer onder leiding van arrangeur en dirigent Michiel Boonzajer

De tekst en de muziek van de liedjes De tas van Ton en de schoolreisjes zijn weer uit de koker van Tineke gekomen.