Laatste nieuws:

Schoolbestuur

 
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 17 openbare basisscholen in het stadsdeel West. AWBR is een jonge (sinds 2007) en ambitieuze stichting. AWBR heeft als motto: ondernemend in onderwijs. Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving van de school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van ouders en leerlingen vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. Ouders zijn daarbij belangrijke partners. Onze scholen maken zich gereed voor de 21ste eeuw leerling. De visie op onderwijzen is vastgelegd in AWBR 2018, een aanvulling op het Strategisch Beleidsplan van AWBR.
We stellen  hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR-school heeft kwaliteit en  blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug  in de school van uw kind.
Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
Tel: 020-5150440
e-mail: info@awbr.nl
website: www.awbr.nl


Eén van de ambities van AWBR uit de Aanvulling op het strategisch beleidsplan 2012-2016 is ouderbetrokkenheid; “Alle scholen bieden ouders educatief partnerschap aan”.

In dit verband zijn ‘De vijf zekerheden van AWBR’ geformuleerd. Hiermee laten wij ouders weten hoe de school met hen wil communiceren en wat de school van de ouders verwacht.

1) AWBR scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en vertrouwen.
2) Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken dit met u.
3) Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs 
4) School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind. 
5) De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.
 
 

maart 2017

Onderstaande documentaire biedt een uiteenzetting van AWBR's visie op onderwijs, in het bijzonder met het oog op de nieuwe uitdagingen van de 21e eeuw, en reikt zo een paar interessante onderwerpen van discussie aan voor de deelnemers aan de studiedag. De videomakers zijn op tien scholen geweest. De video bevat uitspraken op camera van zeker 25 mensen.
 
 

23 september 2009

onderwijssymposium "Kijk even met ons mee"
Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs, verantwoordde zich actief en publiekelijk over de resultaten van de afgelopen periode.
Tijdens dit symposium werden tevens 3 filmpjes van AWBR-basisscholen vertoond, waaronder één van de Brede School de Kinkerbuurt!!