Voorschool Kinkerbuurt

 
In januari 2022 opent AKROS Voorschool Kinkerbuurt haar deuren voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
 

Wat is een voorschool?
Een voorschool is een vorm van peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar waar met een educatief voorschools programma wordt gewerkt. Dit betekent dat peuters in hun spel zó gestimuleerd worden, dat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Spelend ontwikkelen en actieve betrokkenheid van de kinderen zijn belangrijk binnen de verschillende programma’s. Het uitgangspunt is dat kinderen plezier hebben en zich prettig voelen. Kinderen kunnen zoveel mogelijk zelf pakken wat ze nodig hebben. We werken met thema’s die voor de kinderen betekenisvol zijn; bijvoorbeeld: feest, winter, Welkom!, Dit ben ik, Knuffels, de boerderij.

Op voorschool Kinkerbuurt starten we in 2022 met het educatieve programma Puk & Ko en wordt in de loop van het jaar een overstap gemaakt naar een meer kindvolgend VVE-programma Kaleidoscoop. De uitgangspunten van Kaleidoscoop sluiten aan bij de visie van brede school Kinkerbuurt, waar elk kind mag zijn wie het is in een omgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Het programma gaat uit van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen. Er is een grote mate van zelfstandigheid in de keuze van activiteiten van de kinderen en de speelleeromgeving en het spelmateriaal zijn belangrijk.

 
Wat doen we op een voorschool?
Het programma biedt kinderen veel houvast; kinderen weten wat ze kunnen verwachten. In het programma is ruimte voor begeleide activiteiten en voor vrije spelmomenten. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen in de verschillende uitdagende speelhoeken. Spelend ontdekken ze van alles. Ze bouwen en maken racebanen in de bouwhoek, zijn creatief in het atelier, lezen samen prentenboeken in de leeshoek, verkleden zich in de huishoek, zingen en maken muziek, bewegen binnen en buiten en nog veel meer. Tussendoor wordt er fruit gegeten en gebruiken we gezamenlijk de lunch.
 

De groep-samenstelling
Op een groep zitten maximaal 16 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers, zodat er voldoende aandacht en begeleiding voor ieder kind is op zijn/haar niveau. Elk kind heeft een eigen mentor.

 

Samenwerking met school en ouders
De samenwerking met de school is gebaseerd op gezamenlijk gevormde pedagogische visie, perspectief en doelen. Dit uit zich in een intensieve wederzijdse betrokkenheid, afstemming en uitwisseling. Op die manier willen AKROS Kinderopvang en de Kinkerbuurtschool werken aan het vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC) waar ieder kind, ouder en medewerker gezien en gehoord wordt.

Ouders worden betrokken en goed geïnformeerd, zodat zij weten wat hun kind doet op de voorschool en hoe het staat met de ontwikkeling van hun kind. Ook worden ouders geïnformeerd over hoe het voorschoolse programma in elkaar zit en wat ouders thuis met hun kind kunnen doen om samen met de voorschool de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Daarnaast vieren we feesten samen en zijn de peuters al vertrouwd met de kinderen en leerkrachten van de onderbouw voor ze de overstap naar groep 1 maken.

 
Locatie
Voorschool Kinkerbuurt is gelegen in het gebouw van de Brede school de Kinkerbuurt. Het gebouw is in 2006 uitgebreid gerenoveerd van binnen en buiten. Als je door de hoofdingang naar binnenkomt, aan het plein in de Borgerstraat bevinden de ruimtes voor de opvang en de speelzaal zich aan de linkerkant. De buitenspeelruimte is veilig en afgesloten wordt gedeeld met de kleutergroepen. Het plein heeft onder andere een klimhuis en een zandbak.
 
Voorschool Kinkerbuurt
Borgerstraat 109
1053 PE Amsterdam
Telefoon: 020- 6120177 (algemeen nummer van de school)
 
Groepen en openingstijden 2022
Groep(en): 1 groep
Open: 4 ochtenden van 5.20 uur
Dagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Tijden: 08.30 uur tot 13.50 uur
 

Informatie en inschrijven: AKROS Kinderopvang
Telefoon: 020 – 261 05 00 (ma-di-do van 9.30 – 12.30 uur)
Email: vs.kinkerbuurt@akros-amsterdam.nl
Info: https://www.akros-amsterdam.nl/voorschool/
Inschrijven: https://akros-amsterdam.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort