Tussenschoolse Opvang

 
schooljaar 2017-2018
Er is elke dag tussenschoolse opvang tussen 11.45 en 12.45 uur. Alle afspraken rond de TSO zijn vastgelegd in het TSO Beleidsplan dat staat op de website.

Ouders kunnen een contract afsluiten voor de overblijf voor één of meerdere dagen per week. Betaling geschiedt via incasso, door overmaking of wordt contant afgehandeld.  Bij betaling voor 1 oktober 2017 en voor 1 april 2018 is er een korting van 10 euro per betaling. Incidenteel overblijven met betaling via een strippenkaart is ook mogelijk. De jaarlijkse kosten voor de overblijf (indien een contract is afgesloten) bedragen €260 voor 5 dagen, €212 voor 4 dagen, €164 voor 3 dagen, €116 voor 2 dagen en €68 euro voor 1 dag. Een strippenkaart voor 12x overblijf kost € 17, incidenteel overblijven kost €2 per keer. Het rekeningnummer van de TSO is NL81 INGB 0009027807 t.n.v. Overblijf BS Kinkerbuurt; graag altijd de naam en de groep van uw kind erbij vermelden. Inschrijven kunt u doen bij Sandra Wouters of bij Zainab Abdulaziz, onze TSO-coördinatoren. Zij zijn ook te bereiken op de TSO mobiel: 06-83604516 of per email: sandra@kinkerbuurtschool.nl. Ook wanneer uw kind niet deelneemt aan de overblijf, moet er een informatieblad worden ingevuld en bij de TSO worden ingeleverd vóór 20 september. Dit is een voorwaarde om uw kind te laten overblijven. Het is belangrijk dat de TSO-medewerkers weten waar u te bereiken bent tussen de middag, of uw kind met andere kinderen mee mag, etc
Als er nog een bedrag openstaat van vorig schooljaar dient deze eerst voldaan te worden voordat uw kind naar de TSO kan gaan.
 

6 juni 2014

Een gouden ster voor onze overblijf!
Omdat het allemaal zo goed loopt op de tussenschoolse opvang heeft de TSO op vrijdag 6 juni een gouden ster gekregen. Alle kinderen hebben gepicknickt op het plein tijdens de feestelijke uitreiking. Om de gouden ster te krijgen moet er aan veel criteria voldaan worden. Wat geweldig goed dat dit is gelukt! Voor volgend jaar staan er weer mooie plannen op de agenda om verder te gaan met alle bijscholingen zodat onze TSO steeds leuker en beter wordt.
 
Klik hier om meer te lezen en voor meer foto's op de site van TSO-voorbeeldschool

Beleidsplan

Het beleidsplan tussenschoolse opvang 2012-1013 kun je hier downloaden