Voorschool Peutercombi de Kinkerbuurt

 
 
voor 2 – 4 jarigen
Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Voorschool Peutercombi de Kinkerbuurt. Het is kinderopvang met veel aandacht voor taalontwikkeling. Als Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn wij ervaren professionals. We bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s in een liefdevolle omgeving.
Wij zijn vijf uur per dag open, vijf dagen per week, 52 weken per jaar, dus ook in de schoolvakanties. De openingstijden zijn van 08.30 – 13.30 uur. Kinderen komen minimaal 2 dagen.
Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen. Via de website van Combiwel kun je een berekening maken.
 
Samenwerking met basisschool De Kinkerbuurt
We werken nauw samen met Brede School de Kinkerbuurt, een dynamische basisschool die deel uitmaakt van de Stichting AWBR. We hebben een goede samenwerking en een zelfde pedagogisch klimaat. Zo zorgen we samen voor een soepele overgang van voorschool naar basisschool.
 
Spelend leren met een programma
We werken met het voorschool programma Uk en Puk voor de brede ontwikkeling van je kind. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Minstens zo belangrijk is de sociaal-emotionele, motorische en rekenkundige ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen plezier hebben en zich prettig voelen.

Onze groeps- en buitenruimte
Onze groepsruimte is kleurrijk, dynamisch en veilig en nodigt uit om zelf te gaan ontdekken. Er zijn uitdagende hoeken ingericht waar je kind kan puzzelen, lezen, knutselen, bouwen, verkleden en rollenspelen kan doen. De kinderen kunnen zelf materialen pakken. Er is een veilig afgesloten buitenspeelruimte die gedeeld wordt met de kleuterklassen van de Brede School de Kinkerbuurt. Het plein heeft een zandbak en een speel-/klimhuis en er zijn fietsen en steppen in verschillende maten.
 
thema’s
Spelen is leren en leren is spelen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven.

Voor de kinderen is het belangrijk dat ouders en verzorgers thuis ook betrokken zijn bij de voorschool. Daarvoor hebben we nieuwsbrieven en maken we thuis-werkboekjes. Ook via het ouderportaal Konnect houden de leidsters contact  doormiddel van foto’s en verhaaltjes.
Natuurlijk wisselen we ook informatie uit tijdens het halen en brengen en bij de officiële 10 minutengesprekjes

Kennismaken?
Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie. Maak dan wel even een afspraak van tevoren.

Meer informatie of inschrijven?
Kijk op de website voor informatie over tarieven, inspectierapportages enz.
Een inschrijfformulier kun je afhalen bij ons op de locatie of invullen via de website.
 
adres: Borgerstraat 109, 1053 PE Amsterdam
telefoon: 06-53310545
e-mail: vve.dekinkerbuurt@combiwel.nl
Leidsters: Yvonne de Beurs, Sylvia Droog en Jacqueline den Hertog