Ouderfonds

 
Doelstelling Ouderfonds
Het Ouderfonds is opgericht in het schooljaar 2016-2017 met als doel belangrijke extra’s voor de school financieel te realiseren. Denk hierbij aan de verbetering van het schoolplein, I-pads in de klas of meer naschoolse activiteiten. Middelen die het schoolleven van onze kinderen verbeteren en aangenamer maken, en waarvoor geen geld beschikbaar is uit het schoolbudget.
 
Financiering en fondsenwerving
De doelstelling van het Ouderfonds is om door middel van fondsenwerving deze belangrijke extra’s te realiseren. Daarbij zal het Ouderfonds zich per doel inspannen om uit te zoeken welke overheidssubsidies en fondsen er beschikbaar en zich samen met de school inzetten om deze binnen te halen.
Door toenemende bezuinigingen verwacht het Ouderfonds echter dat een groot gedeelte van het geld afkomstig zal moeten komen van fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, in het bijzonder van of via de ouders van de kinderen van de Kinkerbuurtschool.
 
Organisatieplan en besluitvormingsproces
Het Ouderfonds heeft een Organisatieplan opgesteld waarin u kunt lezen wat het Ouderfonds wil bereiken, waarom ze dit wil bereiken en hoe zij dit gaat organiseren. Ook staat hierin beschreven hoe doelen worden geïnventariseerd en aan welke toetsingscriteria deze moeten voldoen voordat deze vastgesteld worden. Voor het realiseren van de vastgestelde doelen is samenwerking met de school en betrokkenheid en draagvlak vanuit de ouders essentieel.

Wilt u het Organisatieplan lezen? Klik dan op Organisatieplan Ouderfonds Kinkerbuurtschool.
 
Ouderfonds acties 2016-2017
actie 1 - Boeken voor bibliotheek - gerealiseerd - kosten €370
Op verzoek van de directie heeft het ouderfonds geld beschikbaar gesteld om dyslexie en infoboeken voor de schoolbibliotheek aan te schaffen. Deze boeken zijn inmiddels aangeschaft en worden al volop gebruikt!
actie 2 - iPads/ chromebooks - gerealiseerd - kosten €4.300
Ter ondersteuning van de lessen heeft de directie gekozen om iPads en chromebooks in te zetten. Dit schooljaar zijn er 28 iPads/Chromebooks aangeschaft waarvan 10 iPads betaald zijn door het ouderfonds. Voor alle klassen van groep 3 t/m 8 wordt er nu gewerkt op deze tablets, maar de wens ligt er om er nog meer aan te schaffen. Mogelijk zal het ouderfonds ook in het volgende schooljaar bijdragen in de aanschaf.
actie 3 - Totaaltheater - gerealiseerd - kosten €2.100
Om ons jaarlijkse festiviteit het totaaltheater nog beter, leuker en leerzamer te maken voor kinderen én ouders wil het ouderfonds helpen. In dit schooljaar heeft het ouderfonds een bijdrage geleverd in de financiering en hebben we geld beschikbaar gesteld voor het huren van de tribune.
actie 4 - Schaakplein - werk in uitvoering - budget €750
Op het pleintje naast onze school is een tegel schaakvloer en hierom heen staan bankjes. Er zijn alleen nog geen schaakstukken, tenminste, die zijn er wel maar staan niet in de buurt van het pleintje. Het ouderfonds wil in overleg en hopelijk financiële hulp van de gemeente twee mooie kisten aanschaffen om de schaakstukken te bewaren. Toegang tot deze kisten wordt dan verschaft voor zowel buurt als school.
actie 5 - Toiletten - werk in uitvoering - budget €4.500
Al tijden krijgt de directie klachten over de nare geuren van sommige toiletten in onze school. In het meerjaren-onderhoudsplan is er nog geen ruimte voor vervanging daarom wil het Ouderfonds gelden inzetten om een opknapbeurt te realiseren.
 
Stichting Vrienden van de Kinkerbuurtschool
Het Ouderfonds valt formeel onder de Stichting Vrienden van de Kinkerbuurtschool. De financiën van de Ouderraad en het Ouderfonds zijn samengevoegd en worden beheerd door de Stichting.
 
Bestuur van de Stichting
Jacqueline van der Kloet – Voorzitter
Jacqueline is moeder van Florian (groep 5) en werkt als Verbetermanager Dienstverlening bij de gemeente Amsterdam.

Scott Strang – Penningmeester
Scott is vader van Mila (groep 4A) en Kate (groep 1/2C) en werkt als Head of Finance & Accounting bij Staples.

Herbe van de Merbel – Secretaris
Herbe is vader van Femke (groep 7) en Jeroen (groep 1/2D) en werkt bij de Deutsche Bank.

John Eussen
John is vader van Quint (groep 4B) en werkt als Hoofd Bedrijfsvoering bij World Animal Protection.

Contact
het Ouderfonds is te bereiken op het volgende e-mailadres: ouderfonds.kinkerbuurtschool@gmail.com
 
Notulen ouderfonds 31 mei 2017
Notulen ouderfonds 3 mei 2017
Notulen ouderfonds 7 maart 2017
Notulen Ouderfonds 17 jan 2017
Notulen Ouderfonds 12 dec 2016
Notulen Ouderfonds 10 nov 2016