Ouderraad

 
Doelstellingen
•Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school.
•Uitwisseling bevorderen tussen het team en de ouders over algemene schoolzaken en inhoudelijke invulling van het onderwijs.
•Het team praktisch ondersteunen bij de extra activiteiten zoals de keuzemiddag, terugkerende feesten en schoolreisjes.
•Het beheren en besteden van de vrijwillige ouderbijdragen en gemeentegelden; zonodig inzamelingsacties ondernemen voor een ideëel doel
 
Hoe gaat de oudercommissie te werk?
Zij streeft ernaar om uit zoveel mogelijk klassen een vertegenwoordiger in de oudercommissie te hebben, zowel uit de onder, midden- en bovenbouw. De oudercommissie vergadert ongeveer eens per twee maanden en stelt zelf diverse onderwerpen aan de orde. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders. Ook worden onderwerpen door andere ouders, het team of de medezeggenschapsraad ingebracht. Onderwerpen zoals: de invulling van de keuzemiddag, de projecten, de schoolreisjes, maar ook de hygiëne in en om de school, de overblijf en de feesten. De oudercommissie organiseert hierover thema-avonden op school en/of peilt via een enquète de mening van de ouders. Deze zaken worden in nauw overleg met het schoolteam en de medezeggenschapsraad besproken. De oudercommissie voelt zich medeverantwoordelijk voor het schoolklimaat. Via de wekelijkse nieuwsbrief en het informatiebord bij de ingang van de school kunnen ouders op de hoogte blijven van de activiteiten van de oudercommissie. Suggesties en opmerkingen kunnen ouders deponeren in de ideeënbus bij de ingang van de school en/of via het postbakje van de oudercommissie op de eerste etage van de school. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor activiteiten. De oudercommissie gebruikt deze inschrijvingslijst om de ouders, naar aanleiding van hun voorkeuren, vaardigheden en hobby's, zo zinvol mogelijk in te zetten bij de verschillende activiteiten.
 
Notulen OR-vergadering 22 april 2021
Notulen OR-vergadering 4 maart 2021
Notulen OR-vergadering 14 januari 2021
Notulen OR-vergadering 12 november 2020
Notulen OR-vergadering 21 september 2020
Notulen OR-vergadering 18 juni 2020
Notulen OR-vergadering 14 mei 2020
Notulen OR-vergadering 9 januari 2020