De overblijf / TSO

 
Organisatie
De Tussenschoolse Opvang, ook wel overblijf genoemd, wordt conform de Wet op het Primair Onderwijs door de school georganiseerd en wordt in eigen beheer uitgevoerd door vrijwilligers, meestal ouders. De TSO wordt getoetst aan de regels en afspraken gemaakt door de overheid. Dit houdt onder andere in dat de groepen een bepaalde grootte hebben en er eisen aan de medewerkers worden gesteld. Iedere medewerker beschikt over een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
Per groep zijn er tenminste twee overblijfkrachten aanwezig. Ouders kunnen een contract afsluiten voor de overblijf voor één of meerdere dagen per week. Betaling geschiedt via incasso, door overmaking of wordt contant afgehandeld. Incidenteel overblijven met betaling via een strippenkaart is ook mogelijk.
 
Kosten
per jaar:
5 dagen 285 euro
4 dagen 232 euro
3 dagen 179 euro
2 dagen 126 euro
1 dag 73 euro.

Een strippenkaart is 20 euro voor 13 strippen.
Losse overblijf is 2,25

Inschrijving
Inschrijven kunt u doen bij Sandra Wouters, de TSO-coördinator of bij Zainab, haar assistent. Sandra is ook te bereiken op de TSO mobiel: 06-83604516 of per email: sandra@kinkerbuurtschool.nl. Wanneer uw kind begint met overblijven moet er een informatieblad worden ingevuld en bij de TSO worden ingeleverd. Dit is een voorwaarde om uw kind te laten overblijven. Het is belangrijk dat de TSO-medewerkers weten waar u te bereiken bent tussen de middag, of uw kind met andere kinderen mee mag, etc.