Ziekmelden

 
Mocht uw kind ziek zijn, dan is het belangrijk dat we dat zo snel mogelijk, en in elk geval voor 08.30 uur van u weten. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht, of aan de receptie (020-6120177). De groepsleerkrachten houden een absentielijst bij en zullen u zo nodig benaderen als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt.