Laatste nieuws: Sintlied 2018 staat online!

Aanmelding nieuwe leerlingen

 
Voor alle kinderen is een stedelijk toelatingsbeleid van toepassing. Met dit beleid zorgen de scholen in samenwerking met de gemeente, dat aanmelding en toelating op de basisschool voor alle Amsterdamse kinderen op een transparante, eenduidige en eerlijke wijze verloopt.
Ook al worden broertjes en zusjes altijd geplaatst, het is erg belangrijk dat u OOK broertjes en zusjes tijdig aanmeldt bij de gemeente.

Voor nieuwe ouders organiseren we informatieochtenden die beginnen om 09.00 uur en eindigen om 10.30 uur. U kunt zich opgeven per telefoon 020-6120177 of per email info@kinkerbuurtschool.nl. Zie onderaan deze pagina voor de juiste data.

Toelatingsbeleid
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden.

Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het formulier geeft u in volgorde van voorkeur minimaal vijf scholen op. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. De plaatsing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school.
 
Voorrang op een school
Zijn er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen, dan gelden er voorrangsregels.
Elk kind heeft, gerekend vanaf het woonadres, op de acht dichtstbijzijnde scholen voorrang. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.
 
Voorrangsregels
Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn:
- Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt.
- Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool.
- Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool.
- De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid vindt u hier: www.bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid, www.amsterdam.nl/naardebasisschool en www.amsterdam.nl/schoolwijzer. Voor vragen kunt u terecht bij Clarissa Friedländer: 020-251 8006, toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl.
 
Voor meer informatie over onze school kunt u terecht op www.scholenopdekaart.nl.
 
Informatieochtend
 
Voor nieuwe ouders organiseren we informatieochtenden die beginnen om 09.00 uur en eindigen rond 10.30 uur. U kunt zich opgeven per telefoon 020-6120177 of per mail  info@kinkerbuurtschool.nl

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende ochtenden gepland:

2018: maandag 8 okt, dinsdag 27 nov,
2019:
vrijdag 8 februari, woensdag 20 maart, donderdag 16 mei, woensdag 26 juni