antipest-beleid
 
School Ondersteuning Profiel 2016-2017
 
Op woensdag 4 december 2013 werd de Kwaliteitswijzer 2012/2013 gepresenteerd. Op de site van de Kwaliteitswijzer vindt u algemene informatie over de basisscholen in Amsterdam en per school een helder overzicht van de meest recente gegevens en schoolresultaten. Link naar kwalitietswijzer basisscholen amsterdam  (dec 2013)
 
Het Zorgplan 2013/2014 van samenwerkingsverband West is door de (G)MR-en van de participerende schoolbesturen aangenomen. U kunt het hier downloaden (november 2013)