Laatste nieuws:

Scholierenvergoeding

 
Wat is de scholierenvergoeding en voor wie is deze bedoeld?
Met de scholierenvergoeding kunnen ouders die het niet breed hebben extra geld aanvragen bij de gemeente Amsterdam voor hun schoolgaande kind.

Met dit extra geld kun je bijvoorbeeld de ouderbijdrage van de school, overblijven, naschoolse opvang, bijles, een fiets, regenkleding, een bureau, de sportclub of muzieklessen voor je kind betalen. Ouders moeten aan drie eisen voldoen:
-  je hebt een laag inkomen.
-  je hebt weinig geld.
-  je kind gaat naar de basisschool of middelbare school.
       
De vergoeding voor basisschoolkinderen is 375,- euro per kind voor het schooljaar 2016-2017.

Hoe werkt het
De scholierenvergoeding ontvangen gaat in 2 stappen:
Stap 1: Bij de gemeente Amsterdam kun je op verschillende manieren de scholierenvergoeding aanvragen.*
Stap 2: Na toekenning stuur je per keer het bedrag wat je betaald hebt (of moet betalen) voor je kind aan de gemeente. Daarvoor is een declaratieformulier. Na goedkeuring stort de gemeente het bedrag tot aan het jaarlijkse maximum op je rekening.  Bonnen hoef je niet op te sturen maar moet je wel 12 maanden bewaren voor eventuele controle.

Ouders die de scholierenvergoeding ontvangen, krijgen dus pas geld als zij hun onkosten via een declaratieformulier doorgeven aan de gemeente. 

LET OP:  
- De vergoeding aanvragen kan tot 31 mei 2017
- Voor het schooljaar 2016/2017 kun je declareren vanaf het moment dat je de toekenning ontvangt tot en met 31 juli 2017

*Hoe vraag je de scholierenvergoeding aan (3 opties)
optie 1:
Vul online een formulier in via Amsterdam.nl >> KLIK HIER

optie 2:
Stuur een papieren aanvraagformulier (liggen bij Peter of telefonisch aan te vragen bij de gemeente 020-252 6000) zonder postzegel naar: 
Gemeente Amsterdam
Afdeling Armoedebestrijding 
Antwoordnummer 47197
1070 WB Amsterdam
 
optie 3:
Bezoek een financieel spreekuur. Daar helpen ze je met het aanvragen van de Scholierenvergoeding >>  KLIK HIER
Je kunt hier gewoon naar binnen. Je hoeft dus geen afspraak te maken.
Er zijn verschillende locaties, maar deze is het dichtste bij:
Grip op je geld, Buurtcentrum De Havelaar, 
Douwes Dekkerstraat 2
Maandag van 13.00 tot 15.00 uur