Luizenprotocol Kinkerbuurtschool

 
De controle in de groepen
In alle groepen worden alle kinderen in de eerste week na elke vakantie gecontroleerd op luizen en neten door de luizenouders. De klassenouders zorgen ervoor dat elke groep twee luizenouders heeft. Het controleren kan met een plastic luizenkam (bij steil haar is die makkelijker te gebruiken dan bij dik haar of krulhaar) maar kan ook door goed te kijken. Het controleren gebeurt aan de hand van een klassenlijst waarop aangetekend wordt welke kinderen luizen en/of neten hebben.

Bij constatering van neten
Indien neten worden geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de ouders door middel van een brief die wordt meegegeven aan het kind. De ouders wordt in die brief gevraagd hun kind onmiddellijk te behandelen. Ook de leerkracht wordt geïnformeerd.

Bij constatering van luizen
Indien levende luizen worden geconstateerd, worden de ouders gebeld door de leerkracht of de directie met het verzoek hun kind op te (laten) halen en te behandelen. Het luizenmiddel mee naar school nemen en het kind op school behandelen mag uiteraard ook. Indien een kind echt niet opgehaald kan worden, en er niemand kan komen voor de behandeling, krijgt het een brief mee naar huis met het verzoek tot onmiddellijke behandeling. Ook de leerkracht wordt geïnformeerd.

Afhankelijk van de situatie, kunnen de ouders van de hele groep een andere brief krijgen waarin geadviseerd wordt regelmatig te controleren.

Bij herhaalde constatering van luizen of neten
Als door de leerkracht of luizenouder bij een volgende controle op korte termijn bij hetzelfde kind weer of nog luizen of neten worden aangetroffen, krijgen de betreffende ouders een telefoontje van de directie of een brief die aandringt op verdere behandeling. Indien helemaal geen verbetering zichtbaar is (en er dus waarschijnlijk niet behandeld is) worden de ouders gebeld door school en kan de GGD ingeschakeld worden.
 
Extra info
Sinds maart 2011 zijn er nieuwe richtlijnen van de GGD en het RIVM: omdat luizen nauwelijks kunnen overleven zonder contact met een mens is de besmetting via kleding, beddengoed en meubels te verwaarlozen. Daarom vervalt het advies om jassen, sjaals en handschoenen te verpakken in luizencapes of plastic zakken. Voor meer info: www.rivm.nl en/of www.gezond.amsterdam.nl