Laatste nieuws:

Natuuronderwijs

Kijk ook bij: De Ontdektuin
 
TV Nieuws uit de natuur / Wijzer door de natuur

Groep 5 en groep 6 kijken wekelijks naar Nieuws uit de natuur en maken een bladzijde uit het werkboekje bij deze TV-serie. In groep 5 wordt er veel gewerkt met de methode Wijzer door de Natuur. Gedurende de winter werken de kinderen de leerstof voor 5 en 6 door. De methode wordt ook hier dus niet van A tot Z gevolgd, daardoor ontstaat er ruimte voor buitenlessen natuuronderwijs in het voor- en najaar.

Het onderwijsteam van de Kinkerbuurtschool wil graag alle leerlingen kennis laten maken met natuur en milieu en hen aansporen tot een natuur- en milieuverantwoorde leefwijze. We vinden het op school dus belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd direct in aanraking komen met de natuur.

We willen kinderen daarnaast afwisselende werkvormen bieden. Met andere woorden niet alleen natuuronderwijs in de vorm van leeslessen en het beantwoorden van vragen op papier maar ook naar buiten, direct ervaren en gebruik van hoofd, hart en handen. Om kinderen die mogelijkheid te bieden is er vanaf mei 2002 een deel van het Nicolaas Beets Plantsoen in gebruik als Ontdektuin.

Projecten bovenbouw

Natuuronderwijs in de bovenbouw als onderdeel van bijvoorbeeld het project Water of Het Bos. Projecten verschillen van jaar tot jaar. De methode Wijzer door de natuur wordt in de bovenbouw gebruikt als naslagwerk voor de leerkracht en gebruikt bij het in elkaar zetten van een nieuw project. Ook een uitstapje naar bijvoorbeeld Artis of de Sirius of een gastles Dirk de waterrat kan een leuk onderdeel van een project zijn.


Bodemonderzoek

Schooltuin Blijdestein

In groep 6 krijgen de kinderen een eigen tuintje op de Blijdesteintuin bij het Rembrandtpark. Elke week werken ze op de tuin, ze volgen hun planten het hele groeiseizoen en krijgen ze een aantal binnen- en buitenlessen natuuronderwijs. Het schooltuinprogramma loopt door in groep 7.


Snoeien
Lees verder over De Ontdektuin